ICT Lijnmanager


ALL INTEGRATED Interim- en Projectmanagement

Naast inhoudelijke dienstverlening, levert All Integrated ook diensten op het gebied van Interim Management, Projectmanagement en veranderprocessen. All Integrated werkt hierbij vanuit een bedrijfskundige optiek. Centraal hierbij staan de diensten, services en/of producten die moeten worden geleverd en de manier waarop de informatie-architectuur wordt opgezet, ingericht en gerealiseerd. All Integrated structureert de processen die benodigd zijn voor ontwikkeling, realisatie en beheer, en belegt verantwoordelijkheden. Organisatorisch wordt de organisatie ingericht en de medewerkers begeleid. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan zaken als inzicht in de behoeften en situatie van de klant, samenwerking, motivatie, resultaatgerichtheid en kennisdeling. Daarnaast moeten leveranciers gemanaged en een governance structuur worden ingericht.

Informatievoorziening, management en automatisering