Kennismanagement


Websites maken en onderhouden, het gebruik van Content Management Systemen (CMS)

Zorg dat u zelf bepaalt wat er op uw websites komt te staan en dat u zelf voor inhoudelijke wijzigingen kan zorgen. Websites met verouderde, verkeerde of nooit wijzigende informatie dragen niet bij aan een positief imago. Ze hebben voor de klant over het algemeen weinig toegevoegde waarde of leveren zelfs een afbreukrisico. Zorg daarom dat u de mogelijkheid heeft zelf de informatie te kunnen wijzigen en ook de processen hierop heeft ingericht.

Om dit te bereiken wordt veelal een Content Management Systeem (CMS) gebruikt. In een dergelijk systeem wordt geregeld hoe een website zich gedraagt. U moet hierbij denken; huisstijl, toegang en autorisatie, menu structuren, Mail verzending vanuit uw website, ondersteuning van forums, Polls, enquêtes etc. Daarnaast zorgt het CMS ervoor dat de data die u op uw website wilt tonen, netjes in een database wordt opgeslagen en middels slimme filters en zoekstructuren weer beschikbaar gemaakt kan worden.

Daar waar wat geavanceerdere zoeksystemen worden gebruikt en de content in haar onderlinge samenhang wordt getoond, spreekt men vaak van Kennismanagement.

Welkom op de website van ALL INTEGRATED

Het up to date houden en verbeteren van de informatievoorziening is cruciaal voor uw onderneming. Om dit optimaal te kunnen uitvoeren zijn; overzicht in de bedrijfsprocessen, inzicht in organisatieprocessen en kennis van eventueel geautomatiseerde hulpmiddelen noodzakelijk. Een dergelijke tijdrovende klus, waarbij specifieke competenties nodig zijn, kunnen wij voor u uitvoeren en coördineren.Ook zijn er ICT-projecten die de kennis of capaciteit binnen uw onderneming te boven gaan. In deze situaties wilt u om de tafel met een ervaren sparringpartner die u verder kan helpen. Om samen de meest efficiënte weg naar uw doel te realiseren. Wij weten als geen ander hoe goede informatievoorziening een middel kan zijn om uw organisatie slagvaardiger te maken. En uw concurrentiepositie te verbeteren.

Informatievoorziening, management en automatisering