projectmanagement


ALL INTEGRATED Interim- en Projectmanagement

Naast inhoudelijke dienstverlening, levert All Integrated ook diensten op het gebied van Interim Management, Projectmanagement en veranderprocessen. All Integrated werkt hierbij vanuit een bedrijfskundige optiek. Centraal hierbij staan de diensten, services en/of producten die moeten worden geleverd en de manier waarop de informatie-architectuur wordt opgezet, ingericht en gerealiseerd. All Integrated structureert de processen die benodigd zijn voor ontwikkeling, realisatie en beheer, en belegt verantwoordelijkheden. Organisatorisch wordt de organisatie ingericht en de medewerkers begeleid. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan zaken als inzicht in de behoeften en situatie van de klant, samenwerking, motivatie, resultaatgerichtheid en kennisdeling. Daarnaast moeten leveranciers gemanaged en een governance structuur worden ingericht.

Welkom op de website van ALL INTEGRATED

Het up to date houden en verbeteren van de informatievoorziening is cruciaal voor uw onderneming. Om dit optimaal te kunnen uitvoeren zijn; overzicht in de bedrijfsprocessen, inzicht in organisatieprocessen en kennis van eventueel geautomatiseerde hulpmiddelen noodzakelijk. Een dergelijke tijdrovende klus, waarbij specifieke competenties nodig zijn, kunnen wij voor u uitvoeren en coördineren.Ook zijn er ICT-projecten die de kennis of capaciteit binnen uw onderneming te boven gaan. In deze situaties wilt u om de tafel met een ervaren sparringpartner die u verder kan helpen. Om samen de meest efficiënte weg naar uw doel te realiseren. Wij weten als geen ander hoe goede informatievoorziening een middel kan zijn om uw organisatie slagvaardiger te maken. En uw concurrentiepositie te verbeteren.

Informatievoorziening, management en automatisering