ALL INTEGRATED Interim- en Projectmanagement


Naast inhoudelijke dienstverlening, levert All Integrated ook diensten op het gebied van Interim Management, Projectmanagement en veranderprocessen. All Integrated werkt hierbij vanuit een bedrijfskundige optiek. Centraal hierbij staan de diensten, services en/of producten die moeten worden geleverd en de manier waarop de informatie-architectuur wordt opgezet, ingericht en gerealiseerd. All Integrated structureert de processen die benodigd zijn voor ontwikkeling, realisatie en beheer, en belegt verantwoordelijkheden. Organisatorisch wordt de organisatie ingericht en de medewerkers begeleid. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan zaken als inzicht in de behoeften en situatie van de klant, samenwerking, motivatie, resultaatgerichtheid en kennisdeling. Daarnaast moeten leveranciers gemanaged en een governance structuur worden ingericht.

All Integrated ziet bovenstaande als een samenhangend geheel van taken, die gezamenlijk de kern van efficiënt ICT-management vormen. All Integrated ziet het ontbreken van samenhang als belangrijkste oorzaak van het disfunctioneren van ICT afdelingen of het mislukken (uit de hand lopen) van projecten. Vanuit een bedrijfskundige achtergrond, een jarenlange ervaring in ICT management en ervaring met het begeleiden van enkele grote reorganisatietrajecten, is All Integrated in staat dergelijke processen voor u in goede banen te leiden.

Als u een keer met All Integrated van gedachten wilt wisselen, over wat All Integrated voor uw bedrijf kan betekenen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met dhr. ir. Grimberg op telefoonnummer 036-8803721

Informatievoorziening, management en automatisering